1.10.2017

Je ucpaná nebo zanesená?

z2-366x280.gif

Mezi naše pravidelné pracovní činnosti patří rovněž čištění kanalizačních sítí, tedy mimo jiné i Kanalizace . Čištění těchto sítí zahrnuje souhrn procesů pro odstraňování nánosů a jiných překážek plynulého odtoku. Čištění kanalizace lze kategorizovat podle více hledisek, často se používá dělení podle způsobu rozrušování a tažení nánosů: přirozené proplachování, umělé proplachování http://www.alergologiesumperk.cz/?q=node/21 a mechanické čištění.
Vzhledem k přehlednosti způsobů čištění kanalizace lze tyto rozdělit na čištění kanalizačních přípojek, neprůchodného potrubí, průlezného a průchozího potrubí a objektů. Naše rychlé čištění Kanalizace umožňuje recyklace nasáté odpadní vody přímo do cisterny (přefitrování), která oddělí vodu od kalu a ta je pak znovu použita k opětovnému čištění.

Je vaše ucpaná nebo zanesená?

Naše čištění a technika pomůže vyřešit vaše problémy.

Je ucpaná nebo zanesená?
3 (60%)1