S inkontinencí se potýkají zejména ženy po porodu, operacích v oblasti malé pánve a starší dámy. Co ji způsobuje? Často dělají problémy oslabené svaly pánevního dna. Tyto svaly jsou rozmístěné v pánvi ve třech vrstvách a vytváří svěrače. V případě, že ochabnou, svěrače se povolí a únik moči či v horším případě stolice je na světě. To je jeden z důvodů, proč inkontinencí netrpí pouze ženy, ale i muži. Ti se ale většinou stydí za svůj problém a neřeší ho tak aktivně jako ženy. Co tedy můžeme udělat pro to, abychom se úniků zbavili?
pozice jógy

Relaxace pánevního dna

            Před samotným cvičením je dobré uvolnit oblast hýždí a samotného pánevního dna. Ve zdravotnických potřebách se prodávají různé míčky, ježci apod., kterými si lze pomoct. Svaly pánevního dna bývají často stažené, stejně jako ty hýžďové – ty se považují za stresové svaly.

Kegelovy cviky

            Každý, kdo se již o inkontinenci zajímal, se dočetl cosi o tajemných Kegelových cvicích. Není to nic jiného než aktivace samotného pánevního dna, kdy vtahujete močovou trubici, konečník a u žen pochvu dovnitř do těla. Samotné cvičení může probíhat s různou rychlostí aktivace a uvolnění a s různou intenzitou samotného vtahování, to se provádí v několika variantách, jako je například pomyslná tvorba pyramidy, zvyšování a snižování intenzity aktivace jako při jízdě výtahem různými patry a nakonec zuby pily.

Metoda Ludmily Mojžíšové

            Ač tato metoda není primárně určena pro lidi s inkontinencí, má vliv na pánevní dno a hluboký stabilizační systém, takže ji rozhodně můžeme přidat ke Kegelovým cvikům. Metoda obsahuje několik cviků, z nichž je vhodný každý.
cvičení zumby

Hluboký stabilizační systém páteře

            Co to je? Hluboký stabilizační systém páteře se skládá z několika svalů, které mají za úkol, jak z jejich názvu vypovídá, udržovat páteř a hlavu ve správném postavení. Jsou to povětšinou hlouběji uložené svaly menších rozměrů. K tomuto systému náleží i svaly pánevního dna. Dále ho představuje bránice, příčný sval břišní a hluboké zádové svaly. Nefunguje-li jedna část systému, pravděpodobně nepracuje správně ani sám o sobě. Nejlepší na tuto oblast jsou hlavně balanční cviky, to znamená, že je dobré využít bosu, trx, velký míč atd. Co se týče příčného svalu břišního, pracuje i při některých cvicích metody L. Mojžíšové.