Podnik provozující vozidla a stroje to má s kontrolou těchto daleko obtížnější, než je tomu dejme tomu v továrně nebo na úřadě. Protože tady se ona technika přemísťuje z místa na místo a nejednou se ve firmě ani neohřeje, a tudíž je i její kontrola notně komplikovaná. Protože zkuste ohlídat automobily, které jedou tu tam a tu onam, zkuste sledovat techniku, která někdy stojí měsíce na jedné stavbě anebo je naopak převážena ze stavby na stavbu podle toho, kde je jí zrovna zapotřebí! Zdá se to být jako vysloveně sisyfovská práce.

mapa

Ovšem jakkoliv je to složité, všechnu tuto techniku je třeba hlídat. Aby ji nikdo ze zaměstnanců nepoužíval nedovoleným způsobem k vlastnímu obohacování se, aby z ní nikdo nekradl dejme tomu pohonné hmoty, aby tato byla co nejefektivněji využívána a nestála někde ladem.

A jak to jenom dokázat?
Řešení už dnes naštěstí existuje. Jmenuje se satelitní sledování a umožňuje příslušnému pracovníkovi či majiteli firmy sledovat vše, co této náleží, virtuálním způsobem, bez nutnosti být bezprostředně fyzicky na místě.
Systém RMC umí sbírat data o tom, kde se to které vozidlo právě fyzicky nachází a jak je využíváno, ví o tom, zda je i další technika tam, kde má být, a zda je náležitě vytížená. Dokáže odhalit jakékoliv zneužití, stejně jako situace, kdy z takové techniky mizí pohonné hmoty rychleji, než jak by tomu mělo při řádném užívání být. A poté, co jsou všechna požadovaná data shromážděna, jsou tato odesílána přímo na server, kde jsou kdykoliv ve zpracované podobě přístupná oprávněné osobě, mající přihlašovací jméno a heslo. A dokonce k tomu není zapotřebí ani žádný extra software.

mobil

A to se to potom šéfuje, když se ví, kdo a jak pracuje a kdo se případně jak provinil proti pravidlům! To se to potom šetří prostředky, klidně i ve výši desítek procent provozních nákladů!
A stačí jen tak málo! Jen si tento systém pořídit. A rázem má majitel podobné firmy, stejně jako případní další řídící pracovníci, o mnoho starostí méně.