Å típání, pálení a svÄ›dÄ›ní, to vÅ¡echno jsou příznaky zevních hemeroidů. PrávÄ› toto onemocnÄ›ní má dva typy. Jedná se o zevní, o kterém jsme si již Å™ekli a také vnitÅ™ní, které se projevují spíše tlakem. PÅ™ipomínají stavy pÅ™i zácpÄ›. ObÄ› varianty vÅ¡ak nesmíme podcenit a radÄ›ji pÅ™ijdeme k lékaÅ™i vÄas. Toto onemocnÄ›ní se dá totiž pomÄ›rnÄ› dobÅ™e léÄit a to pouze ambulantnÄ› bez jakýchkoliv operací. Musíte vÅ¡ak pÅ™ijít v raném stádiu, kdy to jeÅ¡tÄ› má smysl, jinak opravdu může dojít až k operativnímu Å™eÅ¡ení tÄ›chto závažných problémů. JasnÄ› Äervená krev ve stolici je jasným příznakem, že se nÄ›co s vaším tÄ›lem dÄ›je.

V pokroÄilém stádiu dochází k vyhÅ™eznutí sliznice

Hemeroidy trápí mnoho lidí se sedavým zamÄ›stnáním. DneÅ¡ní doba tomu také nasvÄ›dÄuje. Sedí se v zamÄ›stnáních u poÄítaÄů, sedí se, když pracujeme i doma když odpoÄíváme. Máme automobily, se kterými jezdíme, neudÄ›láme pomalu pár kroků, takže svému zdraví rozhodnÄ› nepÅ™ispíváme na vitalitÄ›. OvÅ¡em nic nemusí být tak vážné, jak se na první pohled zdá. Pokud máte prvotní příznaky a navÅ¡tívíte lékaÅ™e, pak můžete jeÅ¡tÄ› ledacos zachránit. Zákrok se dá ambulantnÄ› vyÅ™eÅ¡it a to zcela bezbolestnÄ›. U tohoto problému opravdu platí, že vÄas znamená bez operace!