Ono je datum oficiálního vzniku Internetu spekulativní. Těmi historickými milníky jsou i jiná data. Např. 1. září 1969 byla uvedena do provozu síť ARPAnet, ze které se dnešní Internet vlastně zrodil. V příštím roce 2019 by mu tedy mohlo být již 50 let.
Další významné datum historie Internetu připadá na rok 1974. Tehdy probíhala specializovaná konference, kde se lidé snažili popsat, jak se bude ARPAnet propojovat do ostatních sítí, a bylo nutné nějak tento funkční celek pojmenovat. Poprvé byl tedy vysloven výrazINTERNET, který vznikl zkratkou dvou anglických slov „inter“ a „network“, neboli soustava propojených sítí interconnection of networks. Konference se zúčastnili pánové Robert Kahn a Vint Cert, kteří byli mimochodem strůjci protokolu TCP/IP, na němž dnešní Internet pracuje.
propojené počítače

RFC 822

V roce 1974 však došlo teprve k zárodku myšlenek napojení ARPAnetu do jiných sítí. Prvním technickým standardem, který byl základem dnešní elektronické pošty (e-mailu) byl v roce 1982 tzv. dokument RFC 822. Ten již pracoval s novým názvem propojené soustavy sítí ARPA Internet.
země v kódech

NCP a nástup TCP/IP

Do konce roku 1982 se používal v soustavě propojených sítí protokol Network Control Program, zkráceně NCP. Od 1. ledna 1983 byl nahrazen novým protokolem TCP/IP. Implementace TCP/IP fungovala tehdy velice účinně. Zavedla jej samotná grantová agentura ARPA, a to na principu známém jako „cukr a bič“. ARPA podporu jednotného provotokolu TCP/IP pochopitelně financovala a zároveň se snažila, aby na ni postupně přešli všichni, kteří používali NCP. Protokol TCP/IP se využíval v nasazení inovovaných systémových verzí BSD Unix. A 1. leden 1983 byl oficiálním datem, kdy přestal NCP existovat.

První leden – den mnoha výročí

První leden bychom tedy mohli oslavit pomyslně jako den mnoha významů. Nový rok se slaví již po staletí a k němu můžeme přidat možná trochu „kontroverzní“ rozpad státu Čechů a Slováků a vznik České republiky v roce 1993. A zároveň je to oficiální datum, kdy Internet začal používat jednotný protokol TCP/IP, a tím sám sebe postavil do role stabilního komunikačního nástroje jednadvacátého století.