5.1.2020

Když se řekne kráva

Hovězí dobytek neboli skot se označují domestikované druhy pravých turů.
Pravý jsou velcí ve stádech žijící býložravci. V současné době žijí všechny divoké druhy pouze v Asii, nicméně domestikovaný tur domácí se vyskytuje v podstatě po celém světě, i když jednotlivá plemena se výrazně liší podle geografického prostředí.
Jednotlivá plemena mají stejný původ s charakteristickými vlastnostmi a znaky. Ovšem během domestikace a umělým výběrem posílily jednotlivé žádoucí vlastnosti zvířat a jednotlivá plemena se od sebe odlišují. V současnosti se můžeme setkat asi s 450 druhy plemen.
 hnědé krávy

Užitkové zaměření

Plemena se zařazují do plemenných skupin a liší se užitkovým zaměřením. Užitkové zaměření je dojený skot, který je určený k tržní produkci mléka. V České republice je to především hoštýnský a český strakatý skot. Dále jsou to masná plemena, které jsou určena jako plemena jateční bez tržní produkce mléka. U nás jsou to především plemena charolais a aberdeen angus. Jateční plemena tvoří v České republice asi 22% všech chovaných krav. Existují také kombinovaná plemena, kde je využití dojné i jateční.
 zrzavé krávy

Geografické rozšíření

Samozřejmě další rozdělení se dělí podle geografického rozšíření na tři druhy a to: stepní (primitivní plemena jihovýchodní Evropy), nížinná (holštýnský skot, dánský červený skot) a plemena horská (český strakatý skot, česká červinka, polská červinka).
V mnoha zemích světa je skot využívaný také k práci, zejména tam, kde není rozvinutá zemědělská technika. Ve Španělsku se chová skot také k zápasům.
Kromě prošlechtěných, kulturních plemen existují primitivní plemena a plemena jen málo šlechtěná, která nemají vlastnosti šlechtěných plemen. Nicméně jsou nenáročná a odolná a slouží jako genetická zásobárna alel pro další šlechtění. Týká se to krajových plemen, jako například česká červinka, která byla zařazena mezi genové rezervy.