Ač už se dnes považujeme za daleko civilizovanější, než byli naši předchůdci, přinejmenším v jednom jsme se zase až tak docela nezměnili. A sice v tom, jaká reklama na nás zabírá a jak lze využít klidně i docela obyčejného primitivního humbuku k tomu, abychom náležitě přesvědčili jiné o svých kvalitách nebo byli naopak jinými ovlivněni v jejich prospěch.
hlasitý reproduktor

Věděl to už i americký podnikatel Barnum před řádově dvěma stovkami let, jenž neviděl nic špatného na všemožných bavičích nebo prodejcích využívajících klidně i nefalšovaný švindl ve svých propagačních materiálech a i sám tohoto hojně využíval, a vědí to i mnozí z těch, kdo se předvádějí publiku dodnes. Protože i těm jako by něco nutkavě velelo .

I dnes je známo, že chce-li někdo, a to prakticky kdokoliv, aby se o něm vědělo, musí mezi lidi, musí být těmto na očích. Protože kdo sejde z očí, sejde jak známo i z mysli. A jako by pak ani nebyl.

Platí to pro všechny, kdo provozují nějakou komerční činnost, ale charakteristické je to třeba i pro neziskové organizace, různé spolky a dokonce třeba i státní a veřejné instituce. A třeba i pro po zviditelnění prahnoucí střední školy a nemocnice. Protože ti všichni se musí propagovat. Přinejmenším proto, aby lidé věděli, k čemu jsou ti či oni dobří, k čemu je u nás potřebujeme.
prapory na stanu

Každý z těchto usiluje o to, aby byl vnímán zásadně jen v tom nejlepším světle, aby bylo oceněno to, co pro ostatní dělá. Protože – proč si to nepřiznat – i za těmi, kdo se při ‚prezentačních akcích‘ nikomu nesnaží prodat nic jiného než sebe, stojí peníze, které jim jsou zapotřebí, a jen ten, kdo působí důležitým dojmem, si tyto může nárokovat v dostatečném množství. A peněz jak známo není nikdy dost.

Kdekdo se tak snaží veřejně prezentovat v maximální možné míře a jenom v tom nejlepším světle. I kdyby to měla být i jen banální účast na nějaké té vcelku bezvýznamné, ale přesto populární místní akci, jíž se účastní větší počet lidí.
megafon

Protože v takové chvíli stačí vlastně i jenom vcelku málo. Třeba postavit moderní pneumatický stan, jenž už i svým pouhým vzhledem přitahuje pozornost, a v tomto se náležitě předvést publiku. Kterému je třeba se zalíbit.

I za cenu rizika, že tam po dotyčném nakonec budou házet vajíčka a shnilá rajčata.