Úspora energie je v souÄasné dobÄ› naprostou nezbytností pro každého jedince nejen z důvodu úspory penÄ›z, ale také s ohledem na budoucnost naÅ¡ich potomků, na život dalších generací. Existuje spousta technických prostÅ™edků a zařízení, která nám v tomto ohledu mohou být, a Äasto i jsou, nápomocná. Chcete-li mít trvalé informace o příkonu vaÅ¡ich spotÅ™ebiÄů v domácnosti nebo firmÄ›, staÄí pořídit si měřiÄ spotÅ™eby elektrické energie. Budete tak moci pÅ™emýšlet o tom, zda váš starý spotÅ™ebiÄ nebude z hlediska úspor vhodnÄ›jší nahradit jiným, modernÄ›jším, s mnohem nižším příkonem. Toto zařízení vás bude nutit k tomu, abyste se zamýšleli nad každou drobnou maliÄkostí, která vám může pomáhat Å¡etÅ™it.

Je třeba se zamyslet nad tím, co děláme správně a co ne

OvÅ¡em samotný měřiÄ nestaÄí. Je tÅ™eba popÅ™emýšlet o výmÄ›nÄ› žárovek za bezkonkurenÄní led osvÄ›tlení, popÅ™emýšlet na fotovoltaikou. Solární ventilací a temperací, nad vytápÄ›ním, nad způsobem a prostÅ™edky na praní, mytí, ÄiÅ¡tÄ›ní… Nejlépe udÄ›láte, zavítáte-li na stránky spoleÄnosti IQEnergy, kde se dozvíte vÅ¡e podstatné.