Optimální zastínÄ›ní zimní zahrady lze dobÅ™e vyÅ™eÅ¡it moderními stínícími systémy, jakovou žaluzie, rolety Äi rohože. StejnÄ› tak je nutno zařídit dobré odvÄ›trávání. Existují pro to nejrůznÄ›jší funkÄní systémy otevírání a vÄ›trání.
Pro vÄ›trání zimní zahrady slouží pÅ™evážnÄ› okna. StÄ›nová okna se mohou otevírat různými způsoby, mohu být posuvná, vyklápÄ›cí Äi otevírací klasickým způsobem. StÅ™eÅ¡ní okna se lépe ovládají elektricky, ale lze zvolit i klasický manuální způsob. Také se v letních mÄ›sících využívají nejrůznÄ›jší elektrické vÄ›tráky.
Musíme se dobře zamyslet nad posláním a využitím naší nové zimní zahrady. Můžeme ji obývat a využívat po celý rok, nebo pouze sezonně v teplých měsících roku. Od toho se odvíjí i její konstrukce.