Státní dluhopis

Jak už napovídá samotný název, tyto dluhopisy vydává stát, tedy např. Česká republika. Vydavatelem je v tomto případě Ministerstvo financí. O emisi státních dluhopisů se stará Česká národní banka prostřednictvím tzv. holandské aukce. Banka také pak zajišťuje vyplácení úroků. Státní dluhopisy jsou nejméně rizikové cenné papíry, záleží ovšem na tom, o jaký stát se jedná. Některé státy vnímají investoři jako více rizikové a tím pádem se snaží zdejší státní dluhopisy investory nalákat vyšší úrokovou sazbou. Stát pak investice do dluhopisů (tedy zapůjčené finance) používá k pokrytí státního dluhu, nebo např. k výstavbě a rekonstrukci infrastruktury.
bankovky v gumičce

Bankovní dluhopis

Vydává je pochopitelně vždy banka a jedná se o jakýsi typ korporátního, neboli podnikového dluhopisu. Ten je ale definován poněkud odlišnými právními a finančními hledisky.

Podnikový dluhopis (korporátní)

Vydavatelem je zpravidla seskupení podniků, tzv. obchodní korporace. Takové dluhopisy jsou vydávány kvůli zajištění financování podnikatelské činnosti, která může být ovšem různého charakteru. Ať už je to rozšíření výroby, modernizace vybavení firem a strojového parku, nebo třeba i  odvrácení bankrotu. Podle velikosti úroků se zpravidla pozná míra rizika těchto dluhopisů, která bývá někdy velmi nízká, někdy naopak značná.
cizí finance

Komunální dluhopis

Někdy se také nazývá municipální. Vydavatelem je vždy územně správní celek, který jej vydává se souhlasem Ministerstva financí. Vydávají je tedy kraje, okresy, nebo obce a města. Dluhopisy municipální jsou zpravidla zajištěny tak, že se úroky vyplácí z daní a v některých případech z různých akcí pořádaných daným subjektem, např. z kulturních a sportovních akcí, z dálničního mýtného, atd. Komunální dluhopisy patří k těm nejméně rizikovým.