Každý si nemůže dovolit instalovat reproduktorovou soustavu tak, jak to provedl na konci 80. let minulého století Jean Michael Jarré, kdy testoval svou hudební produkci vysoko v horách, v areálu zámeckého nádvoří, s vynikající akustikou, a kde se uplatnila dokonalá konstrukce reprobeden z mramoru, pevně fixovaná na podkladové ploše. My se zkrátka musíme spokojit s tím, co máme k dispozici. Většinou se přizpůsobujeme našim sousedům, a to především z hlediska etického, mravního kodexu. Dokážete si jistě představit, jaký poprask způsobí rocková kapela, která koncertuje namísto koncertního pódia v panelovém bytě.
reproduktor na stole.jpg

Vícepásmové soustavy

V zásadě máme tři možnosti volby vícepásmového ozvučení, každé z nich má své výhody i nevýhody.
Dvoupásmové reproduktorové soustavy – mají špičkové podání především pásma středních zvukových vln, jsou však poměrně znatelně ochuzené o spodní basové oktávy.
Třípásmové – přenos jednotlivých kmitočtů zvukových vln je vyvážený ve všech pásmech, ale ta je obtížné mezi sebou rozfázovat a dělit.
Domácí kino – speciální soustava, jejímž srdcem je vždy tzv. subwoofer.
kulatý reprák.jpg

Podstatné parametry pro výběr

Výkon soustavy – pozor však na správné značení a porozumění značkám. Výkon MAX znamená pouze krátkodobou špičku několika sekund, kdy je zařízení (reproduktor) schopno dosáhnout hlasitosti při zachování kvality poslechu. Nás však zajímá výkon RMS, tedy sinusový, neboli nominální, což je běžný poslech, kdy soustava zvládá dlouhodobě pracovat v optimálním režimu, aniž by došlo k jejímu poškození.
Impedance – neboli celkový odpor zařízení, udávaný v ohmech. Většinou jde o hodnoty v rozmezí 2 – 18 ohmů. Impedance reprosoustavy musí odpovídat výstupu zesilovače. Může být i nižší, jestliže to reproduktory umožňují. Dělíme ji na dvě složky, první z nich je skutečná, vznikající průchodem elektrického proudu magnetickým polem, kdy vznikne zvukový vjem. Druhá složka je zdánlivá, jež je nazývána reaktancí. 
Pásmová charakteristika – zajímá nás, zda jde o reproduktory výškové, středové a basové, anebo širokopásmové.
Další kritéria – přihlížíme i na citlivost zařízení, materiálové provedení konstrukce, hmotnost a rozměry a směrovou charakteristiku.