Ať jsme nebo prozatím nejsme rodičové, tak určitě brzy zjistíme to, že „mateřská dovolená“ vyžaduje každodenní péči o potomka. Den za dnem však běží a dítě roste jako z vody. Najednou počítáme první roky života… A my tolik zvyklí na péči se dostaneme do situace, kdy se obáváme, jak bude naše ratolest reagovat na pobyt ve školce.
dívka s bublifukem

Výchova malých dětí záleží především na mámě a také tátovi. Už při samotném nástupu do školky má snad každé dítě základní návyky slušného chování a hygieny. Tento důsledný „rodičovský“ řád od obyčejného pozdravení, po běžné umývání rukou si s sebou do školky přináší.
 
 dítě a kostky

  • Strach

Je jasné, že většina rodičů se o své děti strachuje a neví co očekávat. Přece jen chceme pro své mrňousky jen to nejlepší, takže je dobré i v tomto směru neustupovat a nedat najevo svoje obavy. Nejen rodičovskou něhu s dotyky, ale i další návyky jsou velice potřebné. Ze zákona povinná školka určitě zaujme na první dojem. Pokud však nastane situace, kde se dítě vzepře, argumentovat lze hračkami. Ale také zajímavou paní učitelkou s mnoha kamarády. Pokud přijde vztek a pláč, je dobré mluvení, nikoliv fyzický trest. Můžeme vyzkoušet i další podněty.  Naznačit to jde jednoduše i vyprávěním „naší“ motivující pohádkou. Každý sebemenší nápad může být tím úspěšným. Určitě ze začátku nic nevzdávejte. Vytrvejte. Vše chce dostatek času. Stejně jako my, tak i dítě se do „toho dostane“. A pokud ne, vždy je poslední možností změna samotné školky.
 
  chlapeček v kuličkách

  • Školka

Běžná školka nabízí svačinky i obědy. Nauka a zabavení dětí probíhá různými způsoby, od všelijakých typů her po možný aktivní pohyb. Oblíbenými jsou například procházky venku, odpočinek – tedy spánek po obědě. Hry jsou individuální a především zaměřené na volné hraní. Také můžou děti společně naslouchat vyprávění. Nebo něco výtvarně tvořit a dokonce i tančit. V každém případě se po celý den dodržuje hygiena. A to co se děti postupně dál naučí, to předvedou nejen doma ale i na besídce. Ta totiž bude odměnou pro všechny z nás… Děti se rádi pochlubí a předvedou, co umí a co se naučily. A my zase rádi uvidíme, co naše děti dovedou.