Předně je třeba zdůraznit, že pojem množírna psů a koček je jen mediálním označením. Pod tímto označením se sice ukrývá chování a především množení zvířat v neadekvátních podmínkách, žijících tak, že se jedná již o zcela evidentní týrání zvířat. I když do podvědomí veřejnosti se zapsal tento výraz a především si většina pod slovem množírna představuje týrání psů, jedná se však i o kočky. Nicméně u psů je tento problém mnohem častější a především nejvíce rozšířený. Bohužel.
 spící pes
Dle právního řádu České republiky neexistuje pojem množírna psů, nicméně se v každém případě jedná o blíže nedefinovaný postup v rámci chovu psů. Tento chov je realizovaný výhradně pro finanční zisk, dalo by se říci až v rámci nelegálního obohacování.
 
Žalostný život zvířat
 
Mezi typické jevy pro tyto množírny je absolutně nedostatečná péče o zvířata, zcela daňový únik v rámci prodeje zvířat. Cílem pro tyto množitele je zkrátka jen finanční zisk a prakticky nulový výdaj. V množírně psů fena představuje pouze zdroj příjmu. Jedná se o zcela nekontrolovatelný vztah, neboť množitelé si sami určují a rozhodují o tom, kterým psem nakryjí fenu. Typické je nakrytí feny při každém hárání. Krytí nemocným zvířetem. Chov psů ve zcela ubohých a až životu nebezpečných podmínkách.
 
Velmi často jsou prodávána štěňata s falešným údajem ohledně stáří zvířete. Mnohdy tak se dostávají štěňata z množírny k novému majiteli ve stáří, kdy ještě potřebují být u matky a dostávat i mateřské mléko. Stejně tak není vůbec ojedinělé, že nový majitel obdrží štěně se zfalšovaným očkovacím průkazem a uvedenou vakcínou.
 pes v útulku
Bohužel. Tento problém by šlo regulovat, jestliže by byli preferováni psi s průkazem původu. Rovněž pokud psa bez papírů si pořídit, tak z ověřeného zdroje. Množírnám se daří, neboť lidé slyší na velmi nízkou pořizovací cenu štěněte.
 
ČR coby jedna z hlavních zemí v rámci vývozu
 
Česká republika společně se Slovenskem náleží mezi východoevropské státy za jedny z největších v rámci vývozu psů a koček z množírny pro celou Evropu. I když je Česká republika vnímána jako stát pejskařů, není zde však ustanovena obecná norma, která by stritkně upravila práva a povinnosti v rámci zájmového chovu. Chovatelství je v naší zemi považováno pouze coby ohlašovací živností.
 
Kroky k zamezení neadekvátního množení
 
I když stav je žalostný, stále se snaží podniknout opatření a tento velmi závažný problém řešit. Jedním z kroků by bylo povinné čipování při prvním očkování proti vzteklině, která je tak v ČR povinnou vakcinací. Pro veterinární správu by pak byla snadnější kontrola psů a zjištění, zda pes pochází z množírny. Nicméně je toto neustále diskutabilní, neboť ze strany kritiků je konstatováno, že i nadále množírny budou opouštět neočipovaná mladší zvířata, která budou vyvážena nejen do zahraničí.