22.6.2017

Žádný trh ani investice nejsou stejné

ebook-hiit-728x90-1495697956-1496178102-1500994569.jpg

Říká se, že v rozmanitosti a individualitě je krása. Svět by byl jistě velmi fádní a nudný, kdybychom byli všichni stejní, nosili stejné oblečení, chovali se stejným způsobem atd. Totéž platí i o investicích a investičních nástrojích, zejména pak o tom, který je označován jako binární opce . Jejich krása spočívá hned v mnoha faktorech.

V rozmanitosti je krása

Binární opce nejsou nikdy stejné, podobně jako dva investoři. Přestože si mohou vybrat stejné aktivum a také stejný časový horizont investice, jeden může získat a druhý ztratit. Jeden totiž mohl vsadit pouze na růst ceny, přičemž druhý růst ceny omezil určitou hranicí. I přesto, že by mohl v takovém případě ztratit, pak se mu nabízí spousta dalších kroků, jak svoji ztrátu minimalizovat, nebo dokonce přeměnit v budoucnosti na zisk. A to je jen náznak, co všechno tento investiční nástroj umí a nabízí!

Žádný trh ani investice nejsou stejné
Ohodnoťte příspěvek
Breberky - modern
</div>

<div class=